Læsevejledning og IT-rygsæk

Læsevejledning og IT-rygsæk

På Rybners står læsevejleder Lisbeth Rudbæk Nielsen klar til at vejlede og støtte elever, der har læse- eller skrivevanskeligheder. I læsevejledningen arbejdes der målrettet med styrkelse af læse- og skrivekompetencer, så du lettere og bedre kan klare dit studie.

I læsevejledningen kan du:

  • Blive screenet, og dermed få afdækket om du har behov for hjælpemidler eller anden støtte f.eks. i form af en IT-rygsæk
  • Få individuel læsevejledning, hvor du kan få hjælp til at læse det du skal I dine fag

Hvis du har brug for læsevejledning, kan du kontakte din kontaktlærer eller studievejledningen.