Prøver og eksamen

Prøver og eksamen

Caseeksamen
I forbindelse med caseeksamen i grundfagene dansk, engelsk, IT, tysk, erhvervsøkonomi, samfundsfag, matematik, organisation, og afsætning foregår eksamensformen på GF1/GF2, EUD/EUX på følgende måde:

Du præsenteres for casehistorien i løbet af skoleåret, så du har mulighed for at sætte dig ind i den virksomhed, alle caseopgaver er bygget op omkring. Når du får at vide, hvilket fag, du skal op i, får du også at vide, hvornår selve casedagen ligger. Den dag har du fra kl. 8 - 16 til at udarbejde en eksamensplan for en mundlig fremlæggelse. Eksamensplanen afleveres, og du får en dato for den mundtlige eksamen, hvor de opgaver, du har lavet, skal præsenteres.

Eksamen B-fag
Eksamen i niveau B-fagene følger bekendtgørelsen for studierettede fag på gymnasialt B-niveau i erhvervsuddannelserne.

Bedømmelse i øvrige fag
Lokale valgfag bedømmes enten efter 7-skalaen eller som bestået/ikke bestået. Fagene og deres bedømmelsesform står beskrevet i den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan.

Grundforløbsprøven
GF2 afsluttes med en Grundforløbsprøve, hvor du skal bevise, at du kan bruge indholdet af fra det uddannelsesspecifikke fag. På baggrund af grundforløbsprøven, skal du til en mundtlig eksamen, hvor du får karakteren Bestået/ikke bestået.

Hvis du ikke består
Består du ikke et fag, tilbydes du en reeksamen.

I de lokale undervisningsplaner og undervisningsbeskrivelser kan du finde informationer om eksamen i de enkelte fag >

Download eksamensreglementet >

Rybners-5902-lille.jpg