For voksne

Erhvervsuddannelser for voksne (EUV)

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen.

Du kan være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en EUV.

Uddannelse, som bygger på din viden og erfaring
Erhvervsuddannelse for voksne bygger videre på den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Som optakt til en EUV vil erhvervsskolen vurdere dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på. Skolen foretager en såkaldt realkompetencevurdering og fastlægger på den baggrund dit konkrete uddannelsesforløb.

Har du for eksempel arbejdet som ufaglært i et institutionskøkken, i en produktionsvirksomhed eller på en byggeplads, eller har du AMU-kurser, en tidligere erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse i bagagen, tæller det med, når skolen tilrettelægger dit EUV-forløb.

lille.jpg

En erhvervsuddannelse veksler mellem undervisning på en skole og perioder i praktik. Har du relevant praktisk erfaring, kan du tage en EUV helt eller delvist uden praktikforløb.

Ud over din alder vil uddannelsesstedet altså især se på 3 ting:

  • Har du erhvervserfaring?
  • Er din erhvervserfaring relevant for den uddannelse, du vil tage?
  • Har du uddannelse – ud over grundskolen?


En vejleder fra Rybners Handelsskole vurderer ud fra objektive kriterier, om din arbejdserfaring og uddannelse er relevant og dermed om - og i hvilket omfang - du kan få afkortet din uddannelse.

Objektiv og individuel vurdering
Realkompetencevurderingen vil bestå af en objektiv og en individuel del.

Det beskrives for hver enkelt erhvervsuddannelse, hvilke forudgående uddannelser, AMU-kurser og hvilken erhvervserfaring du kan få godskrevet som voksen. På den måde er skolens grundlag for den objektive vurdering tydeligt, og det er gennemsigtigt for dig, hvilken konkret afkortning du er berettiget til.

Den individuelle vurdering giver dig mulighed for yderligere afkortning på baggrund af en konkret vurdering af lige netop dine kompetencer.