Økonomi

Økonomi

Hvis du er i beskæftigelse
Hvis du er i beskæftigelse, udbetaler din arbejdsplads elevløn, og virksomheden vil modtage EUV-refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats.

Hvis du er ledig
Hvis du er ledig, er det dit behov for praktik under uddannelsen, der afgør, om du enten kan opnå elevløn eller søge SU.

Det er erhvervsskolen, der ud fra en samlet vurdering af dine kompetencer afgør, hvad dit EUV-forløb skal bestå af.

Hvis EUV-forløbet består af skoleperioder uden praktik: Hvis skolen vurderer, at du har erhvervserfaring nok til at gennemføre uddannelsen som skoleperioder uden praktik, kan du søge SU.

skolemiljø lille3.jpg

Hvis EUV-forløbet er sammensat af både skoleperioder og praktikforløb: Hvis skolen vurderer, at din uddannelse skal bestå af både skoleperioder og praktikforløb, kan du – hvis du har en praktikplads - opnå elevløn fra praktikstedet, og virksomheden vil få euv-refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats.

Finder du ikke et praktiksted, kan du søge SU til grundforløbet og skolepraktikydelse til hele hovedforløbet.

Er du ledig, kan du desuden – efter aftale med kommunen - tage en erhvervsuddannelse med dagpenge eller kontanthjælp, dvs. gennem den aktive beskæftigelsesindsats.