Uddannelser

EUX forberedende fag

image description

Tilmeld dig EUX forberedende fag nu

EUX forberedende fag er en fagpakke for dig, som ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Fagpakkens formål er at opkvalificere dig, så du kan søge ind på EUX uddannelsen. Du har mulighed for at læse EUX forberedende fag inden, du starter eller samtidigt med, at du læser grundforløb 2. Hvordan fagene planlægges, aftaler du med din uddannelses- og erhvervsvejleder.

Fag
Fagpakken EUX forberedende fag indeholder følgende obligatoriske fag.
Fagene er påkrævet for at blive optaget på EUX uddannelsen:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Matematik C
 • Samfundsfag C

Undervisningsmuligheder
Fagpakken EUX forberedende fag udbydes i to forskellige undervisningsformer:

 • Online
  Her tager du fagene over internettet og behøver ikke at møde op i Esbjerg.
 • Kombination af traditionel undervisning og online
  Her tager du eksempelvis fagene online og har mulighed for en dag om ugen at gå i læringscenteret og få hjælp, hos Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, Esbjerg

Eksamen
Eksamen foregår efter grundforløbsreglerne dvs. et af de tre fag udtrækkes til en mundtlig eksamen.
Den mundtlige eksamen foregår med tilstedeværelse på Rybners Handesskole.

Opstart
Rybners udbyder forløbet 3 gange årligt. Primo januar, primo august og medio oktober.

 • Januar vil altid være samtidig med, at du følger et EUX GF2 hold med tilstedeværelse på Rybners Handelsskole, idet det Studierettede år kun starter primo august. (starter uge 3 og slutter uge 20)
 • Starter du i august tager du kun de 4 enkeltfag, og følger ikke resten af GF2 EUX fagene. (starter uge 32 og slutter uge 46)
 • Medio oktober (uge 43) starter du med 4 enkeltfag og starter med at følge en GF2 EUX klasse fra januar (går til eksamen i uge 9 i enkeltfagene

Et undervisningsforløb varer 15 uger, incl. eksamen.

Deltagerbetaling
Hvert fag koster kr. 450,-. Der beregnes ikke moms af prisen. Når du har gennemført og består, kan du søge om at få deltagerbetalingen retur. Dog kun hvis du går på et EUX GF2 hold (Januar hold)

Vores vejledere kan hjælpe dig med at finde det rette tilbud til dig.


Tilmeld dig EUX forberedende fag nu