Uddannelser

Grundforløb plus (GF+)

Vil du gerne i gang med en erhvervsuddannelse? Måske har du brug for at genopfriske skolefag eller styrke dine kompetencer generelt, før du er klar til at starte på erhvervsuddannelsen.

Det kan også være, at du har brug for at afklare, hvilken erhvervsuddannelse du skal vælge.

Er det mere end 2 år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, kan Grundforløb plus måske være noget for dig.

Grundforløb plus varer 10 uger og har opstart i oktober, så du ved afslutning af forløbet, har mulighed for at starte direkte på Grundforløb 2.

Målgruppen
Kan du nikke genkendende til et eller flere af nedenstående udsagn - er Grundforløb plus det rigtige valg:

  • Uafklaret i forhold til uddannelsesvalg og har faglige udfordringer
  • Har tidligere påbegyndt Grundforløb 2, men afbrudt uddannelsen og ikke gennemført
  • Har svært ved matematik og/eller naturvidenskabelige fag
  • Har haft en dårlig oplevelse med at gå i skole
  • Har dansk som andetsprog og vil have svært ved at opfylde overgangskravene på Grundforløb 2, på grund af sproglige barrierer.
  • Har været væk fra skolesystemet længe - og vil generelt have svært ved at opfylde overgangskravene på Grundforløb 2
  • Har relativt gode kompetencer i forhold til uddannelse, men er uafklaret i forhold til valg af uddannelse
  • Du er over 25 år, men din realkompetencevurdering (RKV) vurderer, at du får svært ved at gennemføre Grundforløb 2
  • Du har arbejdet som ufaglært inden for flere forskellige brancher og ønsker nu at blive faglært

Du kan ikke starte på Grundforløb plus, hvis du tidligere har gennemført en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller har været startet på Grundforløb 1.

Uddannelsesforløb
På Grundforløb plus kan du kan vælge én af nedenstående fagretninger: 

1. Håndværker-linjen
På denne fagretning vil du arbejde med projekter inden for følgende uddannelser: 

Mekanik, transport og logistik - Opbygning af motorstand til APV-motor
Mekanikerfaget vil være det gennemgående fagområde, men du vil også blive præsenteret for faglige elementer fra Lageruddannelsen.

Metal og energi - Produktion af Partygrill
Smedefaget vil være det gennemgående fagområde, men du vil også blive præsenteret for faglige elementer fra skibsmontør og industriteknikeruddannelsen.

Byggeri - Opbygning af ”EURO-palle hus”
Tømrer, bygningsmaler, murer samt Blik og VVS vil være de gennemgående fagområder.

2. Mad & Café-linjen
På denne fagretning vil du arbejde med projekter inden for følgende uddannelser:

Brunch – Opbygning og gennemførsel af brunch med besøgende gæster
De gennemgående fagområder vil være bager og konditor samt ernæringsassistent.

Caféåbning - Etablering af cafékoncept med navn, virksomhedsplan, menukort – samt en caféåbning for interne gæster
De gennemgående fagområder er gastronom og tjener samt handel og detail.

3. Business-linjen
På denne fagretning vil du arbejde med følgende projekt.

Webshop - Opstart, etablering, markedsføring og drift af en webshop
På businessforløbet arbejdes der projektorienteret med opstart og etablering af en webshop. For at skabe en succesfuld webshop, skal der både tænkes kreativt og innovativt. Du kommer til at arbejde med processen helt fra opstartsfasen, til den færdige webshop er klar til at blive lanceret. Du skal bl.a. idéudvikle, udføre markedsundersøgelser, regne budgetter, arbejde med online markedsføring og meget mere.

Når du har gennemført en af ovennævnte fagretninger, har du fået indsigt i en spændende fagretning, og du har mulighed for at starte direkte på Grundforløb 2.

Tilmeld dig Grundforløb plus nu på optagelse.dk