Uddannelser

Økonomi

image description

Er du god til tal og data, kan en kontoruddannelse med speciale i økonomi være noget for dig. Du kommer til at jonglere med begreber som debitor, kreditvurdering og momsregistreing, og det bliver din opgave i virksomheden at sørge for, at der er styr på den vigtige økonomi. 

Alle virksomheder har økonomi- eller regnskabsmedarbejder, men det er meget forskelligt, hvilke opgaver der er knyttet til økonomi i den enkelte virksomhed. I de mindre virksomheder vil du typisk komme til at arbejde med både regnskab, løn, skat og andre administrative opgaver, mens du i de større virksomheder ofte bliver specialist og for eksempel arbejder som ”Controller”, hvilket betyder, at du arbejder med virksomhedens økonomistyring.

Jobbet foregår typisk foran en computer i længere tid ad gangen, og du bruger it til stort set alle opgaver. 

Uddannelsen
Undervisningen på skolen omfatter 6 ugers bundne specialefag (5 uger for hhx'ere) i fagene:

 • Introduktion til økonomi
 • Bogføring, registrering og likviditet
 • Moms og afgifter
 • Budgettering
 • Økonomistyring I
 • Årsregnskab for selskaber

Desuden skal virksomhed og elev selv sammensætte 2 - 4 uger med fag fra et katalog, der blandt andet indeholder fagene:

 • Bogføring i praksis
 • Økonomistyring II
 • Forretningsengelsk
 • Forretningstysk
 • Løn og lovgivning
 • Kvalitet og service
 • Udvidet skriftlig kommunikation
 • Fagprøve

Inden for det sidste halve år af uddannelsen skal eleven gennemføre en fagprøve af 1 uges varighed.

skolemiljø lille3.jpg 

Praktik i virksomheden
Der er en høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af oplæringen. I samarbejde med den virksomhed, hvor du er ansat, vælger du arbejdsopgaver til oplæringen fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs godkendelsesskema/vejledende uddannelsesplan.

Oplæringen kan blandt andet omfatte arbejdsopgaver inden for områder som:

 • økonomistyring og budget
 • controlling, kvalitetssikring og optimering
 • debitor-, kreditor-, finansbogholderi
 • lønningsbogholderi
 • skat, moms og afgifter

I kan sammensætte arbejdsopgaverne på forskellige niveauer, så du på nogle områder skal arbejde meget selvstændigt med dine opgaver, mens du på andre arbejdsområder ikke skal helt så meget i dybden med opgaverne. Des flere opgaver på højt niveau, des færre opgaver behøver eleven at blive oplært i og omvendt.

Hjælp til at finde en elevplads >

Her kan du finde ledige praktikpladser >

Du kan godt tage hovedforløb i administration, selv om du ikke har fundet en praktikplads. Så skal du begynde i skolepraktik og arbejder målrettet på at få en aftale med en virksomhed. Læs mere >