Uddannelser

Administration

image description

Med en uddannelse inden for administration, uddanner du til kontorassistent eller sekretær. Du kommer typisk til at arbejde i et kontormiljø, hvor der hele tiden sker meget omkring dig. Du får stor kontakt med andre, for eksempel kunder eller medarbejdere i virksomheden, så du skal være glad for at servicere og hjælpe andre.

Jobbet foregår typisk foran en computer i længere tid ad gangen, og du bruger it til stort set alle opgaver. 

Alle virksomheder har administrative funktioner i større eller mindre omfang, så der er mange muligheder for at finde arbejde i mange forskellige slags virksomheder, for eksempel i store produktionsvirksomheder, hos en ejendomsmægler eller et håndværkerfirma. Dit arbejde kan blive meget forskelligt alt efter, hvor du kommer til at arbejde. Nogle steder arbejder man med mange forskellige administrative opgaver, mens man i andre er meget specialiseret inden for eksempelvis HR, løn, indkøb, markedsføring eller økonomi.

Uddannelsen
Hovedforløbet veksler mellem skoleforløb og arbejdet som elev i den virksomhed, du har indgået en uddannelsesaftale med. Du har selv ansvaret for at finde en elevplads.

Du skal på fem skoleforløb på Rybners Handelsskole på i alt 7-11 uger i løbet af de to år. De første tre ugers skoleforløb ligger fast,  du skal have det tre ugers bundne specialefag Den Administrative Medarbejder - på ekspertniveau.

Derefter skal du sammen med din virksomhed sammensætte de følgende tre til syv uger med fag som for eksempel:

 • præsentationsteknik og personlig fremtræden
 • salg og markedsføring
 • skriftlig kommunikation
 • løn og lovgivning
 • kvalitet og service
 • budgettering.

Inden for det sidste halve år af uddannelsen skal eleven gennemføre en fagprøve af 1 uges varighed.

klassemiljø lille2.jpg 

Praktik i virksomheden
Resten af tiden arbejder du på din elevplads. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og virksomheden har mulighed for at se hinanden an.

Under uddannelsen kan du komme til at arbejde med for eksempel:

 • administrativ sagsbehandling
 • datafangst og databehandling
 • overvågning og kvalitetssikring
 • kundekontakt
 • projektarbejde
 • reklame og markedsføring
 • salg og indkøb
 • kommunikations- og informationsopgaver
 • økonomifunktioner

Hjælp til at finde en elevplads >

Her kan du finde ledige praktikpladser >

Du kan godt tage hovedforløb i administration, selv om du ikke har fundet en praktikplads. Så skal du begynde i skolepraktik og arbejder målrettet på at få en aftale med en virksomhed. Læs mere >