Mentorstøtte og læsevejledning

Mentorstøtte og læsevejledning

Mentorordning
På Rybners gør vi, hvad vi kan, for at hjælpe dig, hvis du i en periode har brug for støtte i forhold til din uddannelse. 
Har du behov for en eller flere samtaler med en af vores mentorer, skal du sige det til din kontaktlærer eller din vejleder på uddannelsen. Det er dig, der sammen med din mentor sætter rammen for, hvordan han eller hun kan støtte dig bedst.

Læsevejledning
Formålet med læsevejledning på Rybners er at hjælpe og vejlede dig, som er udfordret i forhold til at læse, stave, skrive eller har dyskalkuli (talblindhed) og har brug for Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Eleverne på Rybners har mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte indtil uddannelsen er afsluttet, også i praktikperioderne.

Hvis du har en udfordring, som gør det svært for dig at følge undervisningen og dermed gennemføre uddannelsen, skal du henvende dig til læsevejledningen.

Det er muligt at søge SPS til følgende:

  • Læse-/skrivevanskeligheder
  • Bevægelsesvanskeligheder
  • Blinde og svagsynede
  • Døve og hørehæmmede
  • Dyskalkuli (talblindhed)
  • Psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser

Læse- og skrivevanskeligheder
Vi har licens til MV-Nordics programmer, dvs. CD-Ord, Intowords til MAC og Intowords Cloud. Alle elever på Rybners kan få hjælp til at downloade disse programmer på egen computer og få instruktion i brugen af disse.

Ordblindhed
Måske ved du ikke, om du er ordblind eller ej. I læsevejledningen kan vi lave Ordblindetesten, som ligger til grund for vores ansøgninger om SPS. Hvis du er ordblind kan du bl. a. få bevilget læse- og skriveunderstøttende programmer (CD-ord eller Intowords til MAC) og medlemskab af Nota, som er et lydbogsbibliotek og håndscannere. I læsevejledningen sørger vi for, at du lærer programmerne at kende og orienterer om øvrige muligheder, som fx forlænget forberedelsestid til eksamen. 

Træffetid læsevejleder

 

lsj.jpg
Lotte Steiness Jensen
E-mail lsj@rybners.dk 
Mobil 3023 3230

Mandag kl. 08.00 - 14.30
Tirsdag kl. 08.00 - 14.30
Torsdag kl. 08.00 - 14.30

Spangsbjerg Møllevej 72
Lokale J.1.38 (ved kantinen)